• Upphämtning i butik vid
  • Fria leveranser vid ordrar över 1500:-
  • Hemleverans inom Stockholms tullar vid ordrar över 500:-
0 Varukorg

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa Allmänna villkor ("Villkoren") gäller mellan konsumenten ("Kunden") och Asian Trading Sweden AB 559284-2370 ("Asian Food Market") vid försäljning av produkter genom företagets e-handelsbutik ("Nätbutiken"). Genom att kryssa i avsedd ruta i Nätbutiken godkänner Kunden innehållet i dessa villkor samt intygar riktigheten i de uppgifter som lämnas.

Kunden godkänner dessa Villkor samt Asian Food Markets Integritetspolicy i samband med köp via Nätbutiken. Genom att godkänna Asian Food Markets Villkor verifierar Kunden att kunden har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Asian Food Market förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning om Kunden nekas att genomföra köpet av Asian Food Markets betalningsförmedlare, att Asian Food Market misstänker att Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl. 

Asian Food Market reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Nätbutiken, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Asian Food Market har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Asian Food Market att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att Kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Kundens order. All bildinformation på Nätbutiken ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Asian Food Market ansvarar inte för information inklusive bilder på Nätbutiken som kommer från tredje part.

2. Orderbekräftelse, ändring och avbokning av order
2.1 Orderbekräftelse
Orderbekräftelse skickas ut till Kunden per e-post när Asian Food Market har mottagit Kundens order.

2.2 Ändring och avbokning av order
Som inloggad kund i Nätbutiken kan Kunden på egen hand ändra, göra tillägg samt avboka ordern framtill den stopptid som anges på orderbekräftelsen. 

3. Varor 
3.1 Produktinformation
På Nätbutiken presenteras viss produktinformation för varje enskild vara. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning. För fullständig produktinformation hänvisas till varans förpackning.

3.2 Vid slut av vara
Varor som finns på Nätbutiken vid beställningstillfället lagerhålls. Lagersaldot kan ändras från beställningstillfället till dess att ordern plockas. Vid slut av vara när ordern plockas kommer varan utgå från ordern och Kunden kommer att krediteras motsvarande varans värde.

3.3 Stora beställningar
Om Kunden önskar lägga en större beställning av en eller flera varor rekommenderas Kunden att ta kontakt med oss på info@asianfood.nu  för att säkerställa att varan/-orna kan levereras i önskad kvantitet. 

4. Priser
Priset som anges för de varor som beställts gäller dagen Kunden lagt sin order eller då Kunden senast ändrat sin order. Alla priser anges inklusive moms och eventuell pant läggs till på prisen när varan betalas. Asian Food Market reserverar sig för eventuella tryckfel eller andra felaktigheter i erbjudanden.

4.1 Varor med viktpris
Varor som säljs styckvis eller i lösvikt där priset baseras på dess vikt ("viktvara") anges varans pris per viktenhet. Det exakta priset fastställs när ordern har plockats och varan vägts, varvid priset korrigeras utifrån den faktiska vikten.

4.2 Kassar
Butiken kan komma att ta betalt för de kassar som ordern packas i. Priset per kasse anges i sådant fall i Nätbutiken. Antalet kassar fastställs när ordern plockats och Kunden betalar för de antal kassar som krävs för att plocka ordern. För att ta höjd för kostnaden för de kassar som kan komma att behövas reserveras ett tillägg om 2% av varukorgens sammanlagda värde. 


4.3 Pris för upphämtning och leverans
Pris för upphämtning och leveranser anges i Nätbutiken.

5. Betalning
Betalning sker genom dess betalningsalternativ som finns på Nätbutiken. Genom att Kunden godkänner köpet godkänner även Kunden Asian Food Markets köpvillkor.

6. Leverans
Asian Food Market erbjuder leverans genom upphämtning i den fysiska butiken Asian Food Market i Solna Centrum eller genom hemleverans, samt skickas som paket. De leveransmöjligheter och villkor som gäller anges här

Varorna anses vara levererade då Kunden eller en behörig person som Kunden angivit i ordern tagit emot varorna enligt vald leveransalternativ. 

Asian Food Market  har rätt att begära av Kunden eller behörig person att visa legitimation och/eller orderbekräftelse i anslutning till att varorna levereras. Asian Food Market har även rätt att neka utlämning av varor i sådana fall identitet inte kan understrykas. Om annan personen än Kunden själv som tar emot varorna måste denne visa upp sin egen legitimation samt Kundens legitimation. Efter önskemål och godkännande av Dig kan varor i vissa fall komma att lämnas utanför Din dörr.

6.1 Upphämtning i butiken
Vid upphämtning i den fysiska butiken i Solna Centrum ska detta ske inom det leveransintervallet som anges på leveransbekräftelsen. 

6.2 Hemleverans
Hemleverans sker i enlighet med det valda leveransintervallet till leveransadressen som Kunden angett i samband med sin order. Kunden ansvarar för transportörens framkomlighet till leveransadressen. Vid avvikelse från valt leveransintervall kontaktas Kunden på angivet telefonnummer. Kunden är ansvarig att registrerad information uppdaterad och vara kontaktbar. 

 

6.3 Leverans med postpaket
Vid leverans av postpaket, hämtas dessa varor på vald utlämningsställe. 

Observera att kyl, frys- och färskvaror inte kan levereras med postpaket. 

6.4 Ej mottagen eller uthämtad vara
Om upphämtning eller mottagande av varor inte kan ske inom valt tidsintervall är Du skyldig att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken eller på orderbekräftelsen.

Om Du inte kan hämta Dina varor inom valt tidsintervall har Butiken rätt att debitera hela orderns värde. Butiken kan efter överenskommelse förvara ej uthämtade varor under en skälig tid, i mån av utrymme och varornas hållbarhet. Butiken har rätt att debitera Dig för eventuella extrakostnader detta innebär till en summa av maximalt 500 kr, t ex tillkommande transportkostnader eller behov av varuutbyte.

Om Kunden inte kan ta emot en hemleverans, och vi inte kommit överens om att varorna lämnas utanför Din dörr, återsänds ordern. Butiken har då rätt att debitera hela orderns värde.

I det fall Kunden inte kan ta emot varorna enligt överenskommen tid är Kunden skyldiga att kontakta Asian Food Market snarast. Kontaktuppgifter finns på Nätbutiken och på orderbekräftelsen.  Asian Food Market kan efter överenskommelse förvara ej uthämtade varor under en skälig tid, i mån av utrymme och varornas hållbarhet.

Vidare förbehåller sig Asian Food Market rätten att debitera delar eller hela orderns värde, samt eventuella extra kostnader, om Kunden inte hämtar sina varor enligt överenskommen tid eller för utbyte av varor på grund av hållbarhet. 

7. Reklamation, retur och ångerrätt
Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Nätbutikens kundtjänst inom 24 timmar från leveranstillfället. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Nätbutikens ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 14 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7.1 Reklamation och retur
Asian Food Market hänvisar till Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Lagen om distansavtal (SFS 2005:59) för Kundens rätt till ångerrätt och reklamation.

Kunden har rätt att reklamera varan inom tre (3) år. Reklamationen ska ske snarast efter att Kunden upptäckt felet. Sällanköpsvaror med synlig skada behöver understrykas med foto på skadan. 

Om varan anses vara felaktig kommer Kunden att krediteras motsvarande varans värde alternativt få felet avhjälpt eller omlevererad om det inte innebär en oskälig kostnad för Asian Food Market. 

Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leveransdatumet. Sådan ångerrätt gäller dock inte för livsmedel, tidningar eller tidskrifter. 

I det fall Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden meddela det skriftligt till Asian Food Market till de kontaktuppgifter som finns på hemsidan. I meddelandet ska Kunden ange sitt namn, adress, ordernummer, antal och namn på varan. 

Om Kunden utövar ångerrätt ska Kunden på egen bekostnad returner varan utan onödig dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då Kunden meddelat om beslut att utöva ångerrätten till Asian Food Market. 

Asian Food Market förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag i det fall Kunden använt varan och detta påverkat varans art, egenskap och funktion. 

Återbetalning vid reklamation eller retur kommer att ske till samma betalsätt. 

7.2 Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar från leverans av varan ("Ångerfristen"). Sådan ångerrätt gäller dock inte för exempelvis livsmedel, tidningar eller tidskrifter.

Du som vill utöva Din ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut om att ångra Ditt köp. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen. Ange ditt namn, adress och annan relevant information, t ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du önskar kan Du använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram. För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder Ditt meddelande innan Ångerfristen gått ut.

7.3 Verkan av utövad ångerrätt
Om Kunden utövar ångerrätt ska Kunden på egen bekostnad returner varan utan onödig dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då Kunden meddelat om beslut att utöva ångerrätten till Asian Food Market. 

Vid utövande av ångerrätt betalar Nätbutiken tillbaka värdet av varor som omfattas av ångerrätten exklusive leveranskostnader och plockavgift, vidare kan Nätbutiken debitera en returavgift på 60 kr.

Asian Food Market förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag i det fall Kunden använt varan och detta påverkat varans art, egenskap och funktion. 

Nätbutiken kommer vid återbetalning att använda samma betalningsmetod som har använts vid betalning.

8. Personuppgifter
Både Asian Food Market och Nätbutiken behandlar Kundens personuppgifter i samband med köpet. För mer information om hur Kundens personuppgifter behandlas hänvisas till sidan om Personuppgiftspolicy. Beroende på val av betalning kan även betalningsalternativet komma att behandla Dina personuppgifter enligt sina villkor. Genom att klicka på "Betala" i kassan accepterar du även vår Personuppgiftspolicy.

9. Övrigt
9.1 Kontakt
Våra kontaktuppgifter finns under fliken "Kontakta oss" i Nätbutiken.

9.2 Oförutsedda händelser
Vid en försenad eller utebliven leverans som inte beror på Kunden kan Asian Food Market enligt Konsumentköplagen (SFS 1990:932) under vissa omständigheter befrias från att fullgöra leveransen.

9.3 Tvist
Vid oenigheter mellan Asian Food Market och Kunden har Kunden har rätt att ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få fallet prövat kostnadsfritt. Asian Food Market följer ARN:s rekommendationer.